Hot Springs National - komet
Traveller at rest...

Traveller at rest...